Verzekeringen, beleggen & lenen

Advies op maat voor particulieren, zelfstandigen en KMO's

Brand- en Co-intoxicatiepreventietips!

Brand kan je hele hebben en houden bedreigen. Door enkele voorzorgen te nemen kan je al heel wat miserie en schade vermijden.

1.       Plaats geen brandbare producten in de omgeving van het fornuis, schoonmaakmiddelen en dergelijke kan u het best bewaren op een koele ruimte zoals de bergruimte of garage.

2.       Plaats geen voorwerpen op uw televisie indien dit nog een toestel is met een beeldbuis, Beeldbuizen kunnen oververhitten en imploderen. Door voorwerpen op het toestel te plaatsen kan de warmte moeilijker ontsnappen en bestaat de mogelijkheid dat deze voorwerpen vuur vatten.

3.       Installeer een rookmelder op elke verdieping en test dit apparaat enkele keren per jaar. De rookmelder kan u waarschuwen indien er zich een beginnende brand voordoet of een hoge concentratie van CO2 zou voordoen. Denk aan de stille moordenaar.

4.       Laat elk jaar uw centrale verwarming nakijken en uw schouw reinigen door een vakman, dit kan een onvoorziene schouwbrand voorkomen.

5.       Een branddeken of nog beter een brandblusapparaat is ook aan te bevelen om in uw bezit te hebben en zorg dat deze voorwerpen steeds binnen handbereik te vinden zijn.

6.       Water gieten op een brandend apparaat is soms levensgevaarlijk. Een natte doek of een branddeken is aangewezen.

7.       Na het gebruik van elektrische apparaten o.a. een friteuse, trekt u best het snoer uit het stopcontact.

8.       U koopt elektrische apparaten, controleer uw zekeringskast. En versterk uw zekeringen nooit met koperdraden! Indien nodig, laat een vakman uw zekeringskast uitbreiden met aangepaste zekeringen!


CO-intoxicatie: een geruisloze moordenaar.

Door in de winter de ramen gesloten te houden om de koude buiten te sluiten, bestaat de kans dat er in een woning te weinig verse lucht kan circuleren. Een ophoping van CO2 in de stookkamer, woonkamer of de ruimte met verwarmingstoestellen met open vlam is dan natuurlijk een mogelijk gevaar. Ook voor dit giftig, kleurloos, reukloos en smaakloos gas moeten we oog hebben. Het is soms enkel te herkennen bij hoofdpijn, misselijkheid en plotse vermoeidheid.

Maar ook dit probleem kan u met enkele goedkope ingrepen vermijden.

1.       Verlucht uw kamers voldoende,

2.       Plaats nooit een te grote kachel in een beperkte ruimte,

3.       Verwarm uw kamers nooit met losstaande toestellen op petroleum, kerosine of gas want deze apparaten hebben geen schouw,

4.       Start uw wagen nooit in een gesloten garage, doe zeker altijd de poort of deur voldoende open zodat de giftige gassen direct weg kunnen.

5.       Voor een gasgeiser in de badkamer, zorg voor voldoende verluchting, en controleer de kleur van de waakvlam. Deze dient blauw te zijn, zo niet is er onvolledige verbranding met mogelijke CO-intoxicatie tot gevolg.

Nog een extra tip!

Bel 112 – het gratis Europees nummer voor het oproepen van een ziekenwagen, brandweer of politie. Het Belgisch telefoonnummer 101 is voor dringende politiehulp.

Top